سرم جنین گاوی FBS

سرم جنین گاوی FBS

رايج ترين سرم مورد اسـتفاده سرم جنین گاوی FBS است زيرا غني تر بوده و فاكتورهاي رشد بيشتري نسبت به ساير سرم ها دارد. بعلاوه حـاوي ايمونوگلوبولين هاي كمتري نسبت به ساير سرم ها مي باشد. سرم هـاي ديگـري نظيـر سـرمِ گوساله تازه متولد شده و سرمِ اسب نيز كاربرد دارند. كيفيت، نـوع سـرم مصـرفي و نسـبت سرم به محيط كشت در رشد سلول ها مؤثرند.هنگام خريد سرم جنین گاوی FBS بايستي بچی را خريداري نمود كه بتواند رشد سلول هاي مورد نظر را تأمين نمايد.

مشاهده همه 4 نتیجه

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی