کلسمید(COLCEMID )

کلسمید(COLCEMID )

کلسمید، آنالوگ کلشی سین که در اکثر آزمایشگاه های سیتوژنتیکی به عنوان مهار کننده از آن استفاده می کنند.کلسمید به پروتئین توبولین متصل می شود و از تشکیل رشته های دوک جلوگیری می کند و رشته هایی که وجود دارند هم تخریب می کند و با این کار مانع جدا شدن کروماتیدهای خواهری درمرحله آنافاز چرخه سلولی می شود، بنابراین سلول ها در مرحله متافاز باقی می مانند.

یک ماده متوقف کننده به نام کلسمید یا کلشی سین برای توقف تقسیم سلولی در مرحله متافاز اضافه میشود . برای اطمینان از حصول اندیس میتوزی مناسب که اکثر سلول ها در متافاز اولین تقسیم سلولی باشند، باید مدت زمان کشت سلولی و زمان اضافه کردن کلشی سین (ماده متوقف کننده) بهینه شود.

کاربرد کلسمید در سیتوژنتیک

تعیین میزان وقوع شکست های کروموزومی دی سانتریک در مرحله متافاز در کشت لنفوسیت های خون محیطی انسان، روش توصیه شده برای دزیمتری بیولوژیکی است. لنفوسیت ها با روشی کشت می شوند که مطالعه متافازهای اولین تقسیم سلولی را میسر سازند. در این روش خون کامل و یا لنفوسیت های جدا شده از خون کشت داده می شوند تا نهایت امکان شمارش اولین نسل سلول های متافازی فراهم شود. یک ماده متوقف کننده به نام کلسمید یا کلشی سین برای توقف تقسیم سلولی در مرحله متافاز اضافه می شود. جداسازی متافازها از طریق سانتریفیوژ کردن، قراردادن در محلول نمکی هیپوتونیک و تثبیت در مخلوطی از الکل و اسید استیک انجام می شود.

Add to Cart

توضیحات

مشخصات محصول:

کلسمید :(Colcemid 10 µg/ml in PBS (Demecolcin

شرایط نگهداری:

کلسمید :نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد

بسته بندی محصول:

کلسمید: در بسته بندی 100 میلی لیتری عرضه می‌گردد.

 

توضیحات تکمیلی

Product code

L0040-010

Sterility

Sterile filtered

State

Liquid

Storage

+2/+8°C

Shelf Life

24 months

منابع

Biowest-Colcemid

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی