وبینار تولید محصولات سلول درمانی:زیرساخت ها و امکانات


GMPمخفف ( Good Manufacturing product) شرایط خوب (مطلوب زیرساختار) است که فونداسیون اصلی سیستم HACCPاست. در واقعGMP (Good Manufacturing product) پایه و اساس نظامهای ایمنی مواد غذایی (HACCP )است و اجرای این اصول سلامت محصول را طبق استانداردهای مورد نظر تامین میکند. اصولGMP (Good Manufacturing product)عوامل کنترلی هستند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز دارند و نه بر یک فرایند خاص.

GMP

برای “GMP “تعاریف مختلفی ارائه شده اما دو تعریف GMP از همه پرکاربردتر میباشد یکی از تعاریف GMP (Good Manufacturing product)توسط FDA در سال 2001 ارائه شده به شرح ذیل می باشد:
GMP عبارت است از کلیه ی عملیات و فرایندهای مورد نیاز برای تولید مواد غذایی و دارویی ایمن و به عبارت بهتر
GMP عبارتست از کلیه ی فرایندها و اقدامات مورد نیاز برای عملیات تولیدی مورد نظر ، که متخصصین تایید نمایند . عملیات مزبور بر اساس یافته های دانش روز انجام می گیرد.

“GMP : “بخشی از سامانه ی تضمین کیفیت است که اطمینان می دهد محصول به صورت یکنواخت و دائم مطابق با استاندارد های کیفیت مربوطه تولید شده و تحت کنترل قرار گرفته است .

GMP بیان کننده اصول کلی برای تامین زیرساختها و شرایطی است که به ایجاد یک محصول سالم و مناسب می پردازد این اصول شامل :
 انتخاب محل مناسب برای تولید
 طراحی و ایجاد ساختمانهای مناسب برای تولید محصولی سالم و بهداشتی
 طراحی مناسب فرآیندهای تولید
 انتخاب ماشین آلات مناسب و بهداشتی برای تولید
 طراحی و اجرای تاسیسات مناسب برای تولید
 تعیین و تامین تجهیزات پشتیبانی مناسب
لذا GMP با تمرکز بر ساختارهای محیطی و نیز لوازم و تجهیزات مورد استفاده در فرآوری غذا، دارو، مواد افزودنی، راهکارهای عملی مناسبی را در ارتباط ویژه با نوع فرآوری و به منظور رسیدن به یک زیر ساخت مناسب ارایه می دهد. اصول GMP میتواند به عنوان ابزار پایش در ارزیابی سطح بهداشتی زیر ساخت های مرتبط با فرآوری محصول در سازمان های فعال در حیطه های مواد غذایی، دارویی و مواد افزودنی به کار گرفته شود.

الزامات اصلی GMP (Good Manufacturing product):

مدیریت کیفیت، محیط و تجهیزات، مستند سازی، تولید، کنترل کیفیت
مدیریت کیفیت:
تولید کننده باید سیستم تضمین کیفیت غذایی موثر را ایجاد و اجرا نماید،به طوری که در برگیرنده مشارکت فعال مدیریت و کارکنان قسمت های مختلف شرکت کننده باشد.
محیط و تجهیزات:
محیط و تجهیزات تولیدی به گونه ایی طراحی ،نصب و اجرا شده باشند که بهترین بازده را در هنگام اجرای عملیات داشته باشند،همچنین باید در نگهداری و حفظ محیط و تجهیزات نهایت دقت را به کار گرفت.
مستند سازی:
تولید کننده باید از سیستم مستند سازی ،با توجه به اختصاصات مواد،فرمول تولید ، دستورالعمل فرایند و بسته بندی مواد و روش های تولید ،و ثبت کاریه عملکرد های تولید برخوردار باشد.

لینک ضبط شده وبینار

https://online.farmedschool.org/ppeeby35xq51/

بیوتکنولوژی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی