نمونه تصاویر دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)

تصاویر مربوط به دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM کمپانی KYKY است.

نانو تکنولوژیدسته بندی نشده

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی