سرم مخلوط پيچيده اي از پروتئين ها، ويتامين ها و عوامـل رشـد بـوده و يكـي از مهمتـرين اجزاي محيط هاي كشت سلولي است. افزودن سرم بـه محـيط كشـت بـراي رشـد مناسـب بسياري از تيره هاي سلولي ضروري است.

شماره تماس

۸۸۵۰۳۶۳۳ ۰۲۱ (۱۰ خط) داخلی ۷

بخش نانو تکنولوژی داخلی :۲۰۳و۲۰۶و۲۰۷

بخش بیو تکنولوژی داخلی : ۲۰۴و۲۰۵

بخش پلاسما تکنولوژی داخلی : ۲۰۸و۱۱۰

بخش فنی داخلی : ۱۰۶

بخش مالی داخلی ۲۱۹

 

 

 

 

 

ایمیل

info[at]ariafan.com

بخش نانو تکنولوژی: nano [at] ariafan.com

بخش بیو تکنولوژی: bio[at]ariafan.com

بخش پلاسما تکنولوژی: plasma[at]ariafan.com

بخش فنی: service[at]ariafan.com

بخش مالی: account [at] ariafan.com

 

 

 

 

 

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی