سلول ها برای رشد نیازمند یك محیط کشت استریل، مواد غذایی و اكسـیژن هسـتند. بعـلاوه بایـد محیط رشد سلول از نظر اسیدیته وحرارت مناسب بوده و مقدار متعادلی از نمك هـای مختلف داشته باشد. هنگام انتخاب محيط كشت سلول بايستي به نيازهاي غذايي سلول هاي مورد نظر توجه كرد.

en_USEnglish
fa_IRفارسی en_USEnglish