الیپسومتر(بیضی سنج)

الیپسومتر(بیضی سنج) تجهیزی است که درآن، به بررسی و مشخصه یابی ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی سطح نمونه هایی همچون فیلم های نازک و نمونه های کوت شده پرداخته می شود.با استفاده از الیپسومتر(بیضی سنج) همچنین ویژگی‌های نوری، ضخامت فیلم، مورفولوژی و دیگر پارامترهای مرتبط با سطح نیز اندازه گیری می­ شوند.از دستگاه الیپسومتر(بیضی سنج) در آنالیزسطح در حوزه علم مواد همچون نانو مواد، گرافن و نقاط کوانتومی، در حوزه نیمه رساناها همچون تکنولوژی صفحات، ابزارهای ذخیره سازی و دیودها و در حوزه انرژی همچون باتری ها و سلهای فوتوولتائیک استفاده می شود.

Showing all 3 results

en_USEnglish
fa_IRفارسی en_USEnglish