آنالیزمولکولی

آنالیزمولکولی و میکروآنالیز، خصوصیات الکترونیکی، مولکولی و شیمیایی مواد از سطح ماکروسکوپی تا سطح نانوسکوپی با استفاده از تجهیزات مرتبط با آنالیزمولکولی بررسی می شوند. بررسی و آنالیزمولکولی توسط این دستگاه ها در حوزه­‌های پروتئومیک، ژنومیک، کشف و توسعه دارو، تجزیه و تحلیل باتری لیتیوم یونی، خصوصیات فوتوولتائیک یا بررسی مواد دوبعدی شیمی برای نقاط کوانتومی، پلیمرها، ترکیبات آلی و غیر آلی کاربرد دارند.

en_USEnglish
fa_IRفارسی en_USEnglish