پلاکت لایزات (pl) 100و 500 میلی لیتر

تعریف پلاکت لایزات (Pl)

پلاکت لایزات (Platelet Lysate)  یا PL ماده ای است که از پلاکت های انسانی تشکیل شده و دارای فاکتور های رشد و سایتوکین ها می‌باشد. از دیگر ویژگی های پلاکت لایزت میتوان به GMP Grade و Animal free بودن محصول اشاره نمود .امروزه PL مناسبترین جایگزین FBS در فرآیند کشت سلول شناخته شده است که استفاده از آن موجب صرفه جویی در وقت و هزینه به علت عدم نیاز به تست بچ های مختلف، افزایش رشد سلولی، حفظ فنوتایپ و توانایی تمایز سلول می‌گردد.

دلیل کاربرد پلاکت لایزات (platelet lysate) به جای fbs

پلاکت لایزات ( platelet lysate ) به‌ عنوان عامل رشد در محیط‌های كشت سلول‌های مختلف استفاده می‌شود. نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که مولکول‌های مشتق از پلاکت در لیزات پلاكتي می‌توانند بر بقا و فعاليت متابوليك نوتروفيل‌ها تأثیر گذاشته و با توجه به عمر كوتاه نوتروفيل‌ها به ‌عنوان يك جايگزين خوب به‌ جای مواد بیولوژیک مانند FBS در محیط كشت اين  سلول‌ها، در نظر گرفته شوند (پیروو،2014). نوتروفيل‌ها از مهم‌ترین سلول‌های بدن در مواجهه با بیماری‌های عفوني به دليل داشتن فعاليت باكتري‌كشي درون واكوئلي از طريق اثر H2O2، آنيون سوپر اكسيد (ˉO2)، ميلوپراكسيداز و يك يون هاليد تولیدکننده‌ی هالوژن آزاد، و يا از طريق ساير فعالیت‌های آنزيمي می‌باشند و نسبت به ساير سلول‌های سيستم ايمني طول عمر کوتاه‌تری دارند (مک فرسون،2011). لذا، با نتايج به‌دست‌آمده از اين تحقیق، می‌توان از لیزات پلاكتي جهت افزايش فعاليت متابوليك و بقای سلول‌های نوتروفيل و ديگر سلول‌ها در شرایط كشت سلولی، استفاده نمود. در سال 2012، لومن و همکاران  در بررسی PL با دوزهای متفاوت روی سلول های مزانشیمی تاثیر داد شد که به شکل چشم گیری موثر واقع شد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات، می توان گفت که با توجه به کارایی بیشتر PL نسبت به FBS در تمایز سلول های بنیادی، بهتر است در مطالعات و کاربردهای بالینی از پروتکل تکثیر و تمایز در محیط غنی شده با PL استفاده کرد؛ زیرا PL نسبت به FBS سالم و ایمن تر و همچنین مقرون به صرفه تر و در دسترس تر است

چرا پلاکت لایزات (platelet lysate) انسانی نسبت به محیط های مشتق شده از حیوانات پایدارتر است؟

عوامل زیادی وجود دارند که هنگام صحبت در مورد محیط کشت سلول همراه با پایداری هستند .

مثال هایی از جمله:

1-منبع انرژی مورد استفاده برای تولید

2-حمل و نقل

3- زنجیره سرد

مزایای استفاده از pl در مقابل fbs

قیمت مقرون به صرفه: فرآیند تولید بهینه GMP ، بهبود رشد سلول و  کاهش مصرف مکمل

قابلیت تولید مجدد – ثبات lot to lot: از واحدهای پلاکت جمع شده در شرایط استریل تولید می شود. ثبات lot to lot در نتایج قابل تکرار بدون نیاز به آزمایش های مرتبط با بچ های مختلف FBS را دارد. این امکان را برای شما فراهم می کند که فقط مقدار معینی از ELAREM Prime را سفارش دهید و نه سالانه. شما در وقت ، پول و فضای ذخیره سازی امن هستید.

تحقیقات اخلاقی: HPL امکان کمک به آزمایش های منطقی اخلاقی و حمایت از رفاه حیوانات را فراهم می کند

هر قدم کوچک مهم است و همه ما این شانس را داریم که در یک تغییر شرکت کنیم. تغییری به سمت پایداری بیشتر در زندگی روزمره ، نه تنها در خانه بلکه در آزمایشگاه.

کاربردپلاکت لایزات ( platelet lysate )  در آسیب های چشمی

پلاسماي غني از پلاكت و پلاکت لایزات (platelet lysate ) تـاكنون بـه صـورت موفقيت آميزي براي ترميم سطح چشم و ساخت اپيتليـال پـس از ، چشـم ١٩ ، كراتكتـومي فتور فركتيـو ١٨ بيماري پيوند عليـه ميزبـان و آسيبهاي شيميايي خشك مورد استفاده قرار گرفته اند. فریا و همکاران (2001) در مطالعه اي نشان دادند پلاكتها، غني از  عوامل رشدي هستند كه ميتوانند فرآيندهاي بيولوژيكي مورد نياز براي ساخت اپيتليال قرنيه را تقويت كنند، ماننـد تكثيـر و تمـايز ردههاي سلولي اپيتليال قرنيه در vitro In.

Add to Cart

توضیحات

پلاکت لایزات ( pl ) به هپارین نیاز دارد.
این محصول GMP-Grade است.
صد در صد Animal Serum-Free است وبا بهترین مواد اولیه تحت شرایط GMP تولید شده است.
بسته بندی 100و 500 میلی لیتر آن به دو صورت Bottle و Cryobag عرضه می شود.

منابع

PL Solution-GMP Grade FAQ

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی