دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8

دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8 با گونیومتر عمودی تتا-تتا و قابلیت جایگذاری نمونه به صورت افقی،این امکان را به کاربر می دهد تا آنالیزفازی تفرق اشعه ایکس، ترکیب، حالت ساختاری و جهت رشد بلور در انواع نمونه ها از جمله نمونه های با شکل نامتعارف و بزرگ با استفاده از XRD – دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8 به راحتی انجام پذیرد. 
Add to Cart

توضیحات

دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8 با گونیومتر عمودی تتا-تتا و قابلیت جایگذاری نمونه به صورت افقی، را نیز دارد.

این ویژگی این امکان را به کاربر می دهد تا آنالیزفازی تفرق اشعه ایکس، ترکیب، حالت ساختاری و جهت رشد بلور در انواع نمونه ها از جمله نمونه های با شکل نامتعارف و بزرگ با استفاده از XRD – دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8 به راحتی انجام پذیرد.

XRD – دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8 در مقایسه با XRD – دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON7 از لحاظ مشخصات فنی و اپراتوری پیشرفته تر می باشد.

گونیومتر عمودی دستگاه XRD – دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8 قابلیت تغییر شعاع از 180 تا 250 میلیمتر را دارا می باشد.قابلیت تکرار پذیری مکان زاویه در دستگاه XRD – دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8 حدود 0.001 درجه می باشد.

در دستگاه XRD – دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8 ،سطح نمونه به صورت کاملا اتوماتیک توسط لیزر تنظیم می گردد.

در دستگاه XRD – دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8 تعداد 6 الگوریتم برای حرکت مستقل و همراه با آشکار سازبرای تیوب اشعه ایکس در نظر گرفته شده است که همه روش های آنالیز XRD را پوشش می دهد.

XRD – دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8  دارای نگهدارنده نمونه در اشکال و انواع مختلف بوده که به انتخاب مشتری قابل انتخاب می باشد.

نگه دارنده نمونه چهار محوری برای نمونه های بزرگ (اسکن xy ، حرکت در راستای Z ، چرخش سای) می تواند نمونه های بزرگ را در شکل های مختلف شامل ( صفحات، تک بلور ودیگر شکل های غیرعادی) برای تست XRD  در دستگاه XRD – دیفرکتومتر اشعه ایکس DRON8 ،نگه دارد.

این دستگاه نسل جدید DRON7  می باشد.

این دستگاه ساخت شرکت روسیه ای Bourevestnik می باشد.

توضیحات تکمیلی

Type

Vertical θ- θ

Bragg-Brentano/Debye-Scherrer/parallel-beam

X-ray optics

Raduis R, mm

180-250

from -10 to 165 (up to 169 at R=200 mm)

θD

from -5 to 165

θF

from -5 to 95

Scanning modes

stepped/continuous

Scanning technique

θ-θ, θ, Ω, 2θ-Ω, Ѱ, sin2Ѱ

Min. scanning step, deg

0.0005

Scanning rate, deg./min

from 0.1 to 50

Reproducibility, deg

±0.001

Detector type

Scintillation

Counting rate, imp/sec

up to 500,000

Power supply, kW

3

Voltage, KV

0-60

Current, mA

0-80

Anode current and voltage stability

0.01%

ویدئو

منابع و مقالات

 1. Metal–organic framework-derived cobalt hydroxide microparticles as supercapacitor electrode materials

 2. High-flux PVDF/PVP nanocomposite ultrafiltration membrane incorporated with graphene oxide nanoribbones with improved antifouling properties

 3. Anthelmintic Efficacy of Supramolecular Complex of Praziquantel Obtained by Mechanochemical Technology

 4. A novel hybrid fluorescence probe sensor based on metal–organic framework@carbon quantum dots for the highly selective detection of 6-mercaptopurine

 5. The Comparative Study of Gelatin/CNT-contained Mg-Ca-P Bone Cement with the Plain and CNT-reinforced Ones

 6. Mg-P/c-SWCNT Bone Cement: The Effect of Filler on Setting Behavior, Compressive Strength and Biocompatibility

 7. Effect of Gradient Layer of TiO2– HA on Properties of the Ha Coated Ti-6Al-4V

 8. Effect of pulse parameters on the morphology of electroplated Ni–W–TiC nanocomposite coating
 9. Synthesis of Nanobentonite–Poly(vinyl alcohol)–Bacterial Cellulose Nanocomposite by Electrospinning for Wound Healing Applications

 10. Synthesis of a novel magnetic zeolite–hydroxyapatite adsorbent via microwave-assisted method for protein adsorption via magnetic solid-phase extraction

 11. Influence of bias voltage on optical and structural characteristics of Cu3N films deposited by reactive RF magnetron sputtering in a pure nitrogen atmosphere

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی