اندازه گیری ذرات در مقیاس نانو - DLS

پراکندگی نور دینامیکی روشی فیزیکی است که برای تعیین توزیع ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیون استفاده می شود. این روش غیرمخرب و سریع برای تعیین اندازه ذرات در محدوده چند نانومتر تا میکرون به کار می رود. در فناوری های اخیر، ذراتی با قطر کمتر از نانومتر نیز با این روش قابل اندازه گیری هستند. این روش به برهمکنش نور با ذره بستگی دارد. نور پراکنده شده بوسیله نانوذرات موجود در سوسپانسیون با زمان تغییر می کند که می تواند به قطر ذره ارتباط داده شود.
اندازه گیری ذرات در مقیاس نانو – DLS، تکنیک مناسبی جهت مشخص نمودن توزیع اندازه ذرات مورد مطالعه می باشد.

نمایش یک نتیجه

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی