کشت سلول صنعتی

کشت سلول صنعتی

بایوفارماسیوتیکال عبارت است از هر نوع فرآورده‌ی دارویی که از منابع بیولوژیکی استخراج و یا سنتز می‌شود.علاوه بر داروهای سنتزی شامل واکسن ها،خون،ترکیبات خونی،ترکیبات حساسیت زا،سلول‌های سوماتیک،ژن تراپی،بافت ها،پروتئین های درمانی نوترکیب و سلول های زنده مورد استفاده در سلول درمانی نیز می‌باشد.بیولوژیک یا فرآورده های بایوفارماسیوتیکال از قندها،پروتئین ها،اسید های نوکلئیک،و یا ترکیبات پیچیده تشکیل شده اند.

Showing all 5 results

en_USEnglish
fa_IRفارسی en_USEnglish