مشخصه یابی ذرات

مشخصه یابی ذرات در طیف وسیعی از محصولات و فرایندهای تولید استفاده می شوند. برای روشن تر شدن حوزه مشخصه یابی ذرات می توان به موارد گوناگونی اشاره نمود ازجمله اینکه بسیاری از غذاها به صورت پودر آسیاب شده یا خشک تحویل داده می شوند. قرص های دارویی توسط فشرده سازی مواد افزودنی و پودرهای API (ماده فعال دارویی) تولید می شوند. نانوذرات معمولاً در رنگ ، پوشش و تولید مواد پیشرفته استفاده می شود. ذرات بیولوژیکی مانند اگزوزوم ها و ویروس ها به داخل رگ های ما وارد می شوند و بسیاری موارد دیگر که به مشخصه یابی ذرات مرتبط می شوند.

به منظور کشف این مواد حیاتی و جذاب، تجهیزات مرتبط با مشخصه یابی ذرات ،طراحی و تولید شده­‌اند. داده‌های که از این دستگاه­‌ها بدست می‌­آید، بسیاری از فرایندهای تولیدی را که امروزه به آنها اعتماد می شود را امکان پذیر می­‌کند و به محققین اجازه می‌­دهد تا آینده مواد بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی را کشف کنند. پارامتر­های مختلفی در حوزه مشخصه یابی ذرات  همچون توزیع سایز ذرات، پتانسیل زتا، وزن مولکولی، سطح ویژه، و … از  قرار گرفته و با کمک این تجهیزات تعیین می گردند.

en_USEnglish
fa_IRفارسی en_USEnglish