بلورشناسی

بلورشناسی یا کریستالوگرافی علمی است که به قوانین حاکم بر حالت بلورین مواد جامد، آرایش اتمی یا مولکولی بلورها، شبکه‌های بلوری، جهات و صفحات بلوری و نحوه تشکیل و رشد بلورها می‌پردازد.

در بلورشناسی نظم اتم‌ها و یون‌ها نقش اساسی در تعیین ریزساختار و خواص مواد ایفا می‌کند. پیش از توسعه بلورشناسی با پراش اشعه ایکس، مطالعه بلورها بر پایه اندازه‌گیری‌های فیزیکی هندسه آن‌ها بود که شامل اندازه‌گیری زوایای سطوح نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به محورهای بلورشناسی می‌شد.

بلورشناسی روشی است که در آن تقارن بلور مورد بررسی نیز مطالعه می‌شد. امروزه از دستگاه های روش تفرق اشعه ایکس جهت بررسی ویژگی بلورها از جمله، میزان کریستالی بودن مواد، ساختار بلوری، اندازه بلورهاو پارامترهای شبکه‌ای در بلورشناسی، استفاده می‌شود.

en_USEnglish
fa_IRفارسی en_USEnglish