مروری بر تركيبات PCB (روغن آسکارل) و اثرات بهداشتی آن در محيط زیست

PCBs‏ها به‏ دســته ‏اي‏ از‏هیدروکربن‏هاي ‏کلرینه ‏شده ‏گویند‏که ‏از‏سال‏ 1930‏به‏ طور‏ وســیعي ‏در‏صنایع‏ مختلف ‏استفاده ‏شدند. ‏‏خنثی ‏بودن‏ شیمیایي، مقاومت‏ به‏ حرارت، ... ادامه مطلب
fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی