کامپیوتر کوانتومی

کامپیوتر کوانتومی

کامپیوتر کوانتومی

کامپیوتر کوانتومی (Quantum Computer) ماشینی است که از پدیده‌ها و قوانین مکانیک کوانتوم مانند برهم نهی (Superposition) و درهم تنیدگی (Entanglement) برای رایانش استفاده می‌کند. رایانه‌های کوانتومی با رایانه‌های فعلی که با ترانزیستورها کار می‌کنند تفاوت اساسی دارند.

ایده اصلی که در پس رایانه کوانتومی نهفته‌است این است که می‌توان از خواص و قوانین فیزیک کوانتوم برای ذخیره‌سازی و انجام عملیات روی داده‌ها استفاده کرد. یک مدل تئوریک و انتزاعی از Quantum Computer، ماشین تورینگ کوانتومی (Quantum Turing Machine) است که رایانه کوانتومی جهانی نیز نامیده می‌شود.

کوانتوم کامپیوتر تولید شرکت ZHONGTAI تنها ابزار موجود در دنیا برای آموزش در این حوزه است. این دستگاه در بیش از 100 دانشگاه و مرکز پژوهشی در آمریکا و اروپا درحال بهره برداریست.

آریافن‌ورزان؛ راه ورود به آینده

با

Quantum Computer

شرکت آریافن‌ورزان

پیشگام در راهکارهای نانوتکنولوژی

تیم فنی و پشتیبانی آریا فن‌ورزان

تیم فنی و پشتیبانی شرکت آریافن‌ورزان، متشکل از نیروهای متخصص و کارآزموده، از مهمترین و موثرترین بخش‌های شرکت آریافن‌ورزان است. این واحد یکی از نقاط تمایز شرکت آریافن‌ورزان نسبت به سایر شرکتهای فعال در این حوزه است. دلیل اهمیت بالای این واحد بعنوان یک واحد استراتژیک در این شرکت، وزن بالای پشتیبانی و خدمات پس از فروش در اینگونه تجهیزات و همچنین رسالت مهم این شرکت یعنی همراهی با مشتریان است.

تیم فنی و پشتیبانی آریافن، عامل اطمینان در خرید تجهیزات میکروسکوپ الکترونی

کاتالوگ کامپیوتر کوانتومی

More functions

 • Magnetic resonance
 • Optically detected magnetic resonance
 • Quantum control technology
 • Quantum precision measurement

Quantum mechanics

 • Quantum state
 • Quantum state evolution
 • Zeeman effect
 • Electron spin

Quantum computing

 • Qubit
 • Quantum logic gate
 • Quantum decoherence
 • Quantum algorithm

Spin Echo

Spin echo is an effective technique used to suppress the coupling between the qubit and the environment, so as to prolong the coherence time.

Rabi Oscillation

The Rabi oscillation of NV center is measured, and get the microwave pulse length corresponding to the quantum logic gate.

Continuous Wave

Understand NV center qubit by measuring the optically detected magnetic resonance spectrum and get the resonance frequency for spin control.

Instrument Calibration

Set up and adjust the instrument, get familiar with the principle of optically detected magnetic resonance, NV center, microwave generation and pulse control.

D.J. Algorithm

A two-qubit Deutsch-Jozsa quantum algorithm is realized on the NV center quantum processor.

Dynamic Decoupling

The decoherence time is extended by designing the dynamic decoupling sequence to average out the coupling between the qubit and the environment.

T-Two Measurement

T-Two experiment shows the evolution of quantum superposition state and measures the decoherence time of NV center spin.

کامپیوتر کوانتومی
fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی