کاربرد دستگاه آنالیز سلولی (holomonitor M4) در مانیتور تاثیر داروها بر سلول های سرطانی


تست MTT چیست و کاربرد آن در تاثیر داروها بر سلول های سرطانی چیست؟

تست MTT  به عنوان تستی برای بررسی میزان زنده مانی سلول یا بررسی اثر سمیت دارو ها یا دیگر مکمل ها بر سلول می شناسند اما شاید در مقالات با عنوان روشی برای بررسی تکثیر و شمارش سلولی هم آورده شود. آزمایش MTT يک روش رنگ سنجی است که بر اساس احیا شدن و شکسته شدن کریستال های زرد رنگ تترازولیوم به وسیله ی آنزیم سوکسینات دهیدروژناز و تشکیل کریستال های بنفش رنگ نا محلول انجام می شود. در این روش برخلاف سایر روش ها مراحل شستشو و جمع آوری سلول که اغلب باعث از دست رفتن تعدادی از سلول ها و افزایش خطای کار می شود، حذف شده و تمام مراحل آزمایش از ابتدای کشت سلول تا خواندن نتایج با فوتومتر در یک میکرو پلیت انجام می شود بنابراین تکرارپذیری، دقت و حساسیت آزمایش بالاست. در صورتی که آزمایش روی سلول های چسبیده به پلیت انجام شود، ابتدا باید تعداد مناسبی سلول (حدود ۲۰۰۰ سلول) را در هر یک از چاهک ها کشت داد و اجازه داد که سلول ها به کف پلیت بچسپند و به حالت پایدار دربیایند. سپس چاهک های کنترل و آزمایش را انتخاب می کنیم و مقدار مناسبی از ماده ی میتوژن یا داروی موردنظر را به چاهک های آزمایش اضافه می کنیم و پلیت را تا زمان مورد نیاز در انکوباتور می گذاریم تا ماده ی موردنظر روی سلول ها تاثیر کند. بعد از اتمام زمان انکوباسیون محیط کشت رویی را دور می ریزیم و به هر چاهک ۲۰۰ میکرولیتر محیط کشت حاوی نیم میلی گرم در میلی لیتر محلول MTT اضافه می کنیم و مجددا برای ۲ تا ۴ ساعت در انکوباتور دی اکسیدکربن در ۳۷ درجه سانتی گراد قرار می دهیم. در طی زمان انکوباسیون MTT توسط سیستم سوکسینات دهیدروژناز که یکی از آنزیم های چرخه ی تنفسی میتوکندریهاست احیا می شود. احیا و شکسته شدن این حلقه باعث تولید کریستال های بنفش-آبی رنگ فورمازان می شود که در زیر میکروسکوپ به راحتی قابل تشخیص هستند. میزان رنگ تولید شده با تعداد سلول هایی که از نظر متابولیک فعال هستند(سلول های زنده) رابطه ی مستقیم دارد. کریستال های فورمازان توی آب غیر محلول هستند و باید قبل از رنگ سنجی با ماده ی حلالی مانند دی متیل سولفوکساید به حالت محلول دربیایند. در نهایت جذب نوری محلول بدست آمده را می توان در طول موج ۵۷۰ نانومتر خواند و به کمک منحنی استاندارد تعداد سلول ها را محاسبه کرد. برای هر تیره ی سلولی ارتباط خطی بین تعداد سلول ها و جذب نوری محلول نهایی وجود دارد. پس برای بررسی هر نوع سلول باید منحنی استاندارد مربوط به همان تیره ی سلولی را رسم و استفاده کرد.

کاربرد دستگاه آنالیز سلولی Holomonitor M4  در تحقیقات سرطان

با استفاده از فیاب میتوان اثر داروها را با دقت و سرعت بالا در سلول ها بررسی کرد. سلول های نرمال بدن جانوران در صورت آسیب، واجد توانایی ترمیم با توانایی مهاجرت سلولی می باشند. داروهایی که بتوانند اثر حرکتی سلول ها را تحریک کرده و آن ها را به سمت مهاجرت سریع تر پیش ببرند، می توانند در ترمیم آسیب های فیزیکی مؤثر باشند. این اثر می تواند با تغییر در فاکتور های بیانی که در تقسیم سریع تر و در نتیجه پرکردن سریع فضای خالی نقش دارند، تأثیر گذار باشد. لذا بررسی میزان مهاجرت و تهاجم سلول ها هم از نظر مولکولی (تنظیم تمامی رفتار های سلولی به واسطه عنصر ژنتیک) و هم از نظر مورفولوژی قابل بررسی است. مسئله دیگر افزایش قابلیت تهاجم سلولی در بافت های سرطانی می باشد که منجر به متاستاز می گردد. لذا داروهایی که بتوانند بر خلاف داروهای مؤثر در ترمیم زخم، قابلیت تهاجمی سلول ها را کاهش دهند، ارزشمند بوده و می توانند به عنوان داروی مقابله با متاستاز شناخته شوند. مهاجرت سلول های سرطانی نیز از جهات مولکولی و مورفولوژی قابل بررسی می باشند. طبیعتاً بررسی مورفولوژیکی از نظر اقتصادی به صرفه تر است.

کاربرد دستگاه آنالیز سلولی (holomonitor M4) در مانیتور تاثیر داروها بر سلول های سرطانی

بیتریکس و همکاران (2015) در بررسی انجام شده بیان داشتند که، مشاهده حرکات درجا سلولی و پارامترهای مورفولوژیکی در بازه های زمانی طولانی تر در شرایط فیزیولوژیکی در تحقیقات اولیه سلول ها و کاربردهای زیست پزشکی بسیار مهم است. میکروسکوپ کمی کنتراست فاز مورد استفاده در این مطالعه دارای اندازه قابل ملاحظه ای کوچک است ، بنابراین می توان آن را مستقیماً در یک دستگاه انکوباتور مرطوب قرار داد. در اینجا ، ما از کاربرد موفقیت آمیز دستگاه   Holomonitor M4 برای مشاهده تحرک، سرعت تحرک و مهاجرت سلول های سرطانی در حضور پلی فنل چای سبز ، اپی گالوکاتچین گالات ، و همچنین مانیتورینگ چسبندگی سلول های پیش ساز استئوبلاست های روی پوشش های تیتانات نانوساختار گزارش نموده اند. آنها بیان داشتند که این دستگاه آنالیز سلولی دارای کاربردهای پزشکی است که یک مرحله مکانیکی ویژه برای قرار دادن نمونه در محدوده آرایش نوری ایجاد مینماید که در آن فوکوس خودکار دیجیتالی با تکرارپذیری و دقت بالا انجام میگردد. با تجزیه و تحلیل عمیق پارامترهای مورفولوژیکی تک سلولی بدست آمده ، نشان دادند که وضوح محدود عمودی تنظیمات نوری منجر به کمبود سطح تماس و حجم تک سلولی و ضخامت میانگین تک سلولی می شود. نتایج آنها به وضوح نشان  داد که دستگاه آنالیز سلولی  Holomonitor M4  که به تازگی معرفی شده است، می تواند به عنوان یک ابزار مهم در بررسی رفتار سلولی در لایه های نانوساختار در مدت طولانی و در معرض داروها یا ترکیبات طبیعی مختلف قرار گیرد. و از این طریق می توان تجزیه و تحلیل محتوای بالایی از مورفولوژی و رفتار سلول زنده را بدست آورد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به مقاله (10) (PDF) Incubator proof miniaturized Holomonitor to in situ monitor cancer cells exposed to green tea polyphenol and preosteoblast cells adhering on nanostructured titanate surfaces: validity of the measured parameters and their corrections (researchgate.net) مراجعه نمایید.

بیوتکنولوژی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی