وبینار بررسی خواص ریخت شناسی و شناسه شیمیایی ریز ذرات با طیف سنجی رامان


در این وبینار ضمن ارائه مثال های کاربردی در زمینه پزشک قانونی، دارو سازی (و مواد آرایشی) و ریز پلاستیک ها، تکنیک طیف سنجی رامان وابسته به ذرات ارائه می شود .همچنین نحوه تهیه و استفاده از انواع نمونه از جمله پودر، قرص و سوسپانسیون ها نیز ارائه داده می شود.
مواردی که در این وبینار عنوان می شود:
• اهمیت آنالیز ذرات برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
• استفاده از طیف سنجی رامان به عنوان ابزاری برای خواص شیمیایی معین در مشخصه یابی ذرات
• اتوماسیون اندازه گیری طیف سنجی رامان برای آنالیز ذرات

دسته بندی نشدهنانو تکنولوژی

طیف سنجی رامان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی