نقشه راه

پس از در دست داشتن نتایج تئوری و عملی از بر همکنش پلاسما با مورد شما زمان تهیه یک طرح امکان سنجی جامع است در این بخش تیم فنی بخش پلاسما شرکت آریا فن ورزان به همراه مهندسان و شرکای ورزیده بین المللی خود اقدام به آماده سازی طرح جامع امکان سنجی برای ارزیابی مالی، فنی، زمانی پروژه برای شما خواهند نمود ، در این بخش ما برای شما مژده درآمد زایی از مشکلتان را علاوه بر حل آن منطبق بر محاسبات و آزمایشهای انجام شده در قالب یک طرح علمی به ارمغان خواهیم آورد.
بخش پلاسما تکنولوژی شرکت آریا فن ورزان اجرا و نصب کلیه تجهیزات را به همراه شرکای داخلی و خارجی خود برای شما انجام خواهد داد.
این آغاز همکاری ما با شما است ، ما همواره در کنار شما برای ارایه خدمات خواهیم بود.
در این نقشه راه شما با یک مشکل در مورد پسماند ویژه خود روبرو هستید که تا کنون راه حلی برای خلاص شدن از آن نیافته اید،  تیم علمی ما شروع به ارزیابی علمی مشکل شما مینماید، ما با طرح سوالاتی اطلاعات لازم برای شروع ارزیابی معجزه فناوری پلاسما برای مورد شما را آغاز خواهیم کرد.
پس از آنکه ما بهترین گزینه را بوسیله نرم افزارهای محاسباتی و ملاحظات علمی پلاسما در مورد مشکل شما یافتیم وقت انجام آزمایش بر روی نمونه شما در اندازه پایلوت در آزمایشگاه خودمان میباشد ، در این مرحله ما به صورت پایلوت بخشی از پسماند ویژه شما را در راکتور پلاسمای حرارتی فراوری میکنیم تا انطباق خروجی آن را با محاسبات و الگوهای نرم افزاری طراحی شده بیازماییم.
بی شک شما با لمس معجزه فناوری پلاسما خواستار توسعه آن خواهید بود ، ما با افتخار در این مسیر در کنار شما هستیم.
تیم فنی و بین المللی ما بر کلیه فرایند راه اندازی و افزایش راندمان  برای رسیدن به حداکثر خروجی مطلوب نظارت خواهد داشت ، در این مرحله شما آماده افتتاح مجموعه ای مدرن منطبق  با آخرین تکنولوژی دنیا خواهید بود.
اکنون زمان طراحی مهندسی کارخانه و یا پسماند سوز پلاسما شما با جزییات بیشتر است تا شما در زمره پیشرفته ترین مراکز صنعتی دنیا در این حیطه قرار بگیرید، ما بوسیله تیم قوی علمی و اجرایی خود با همکاری شرکای بین المللی خود توانایی انجام آن را به بهترین نحو ممکن خواهیم داشت تا شما را آماده دیدن و لمس کارخانه مدرن خود پیش از انجام آن نماییم.
fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی