میکروسکوپی

میکروسکوپی حوزه‌ای در نانوتکنولوژی است که در آن از میکروسکوپ برای مشاهده مواد و اجسام و یا محدوده­‌های خاصی از نمونه که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند، به کار گرفته می­‌شود.

در میکروسکوپی سه شاخه شناخته شده وجود دارد:میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ پروبی روبشی.

میکروسکوپی شامل دو بخش میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی می باشد که خود شامل پراش، انعکاس یا انکسار اشعه الکترومغناطیسی یا پرتوهای الکترون و مجموعه ای از تابش پراکنده‌ شده و یا سیگنال دیگری به منظور ایجاد تصویر است که با نمونه برهمکنش دارند.

میکروسکوپ ممکن است توسط تابش گسترده ای از نمونه (به عنوان مثال میکروسکوپ نوری استاندارد و میکروسکوپ الکترونی عبوری) یا با اسکن یک پرتو ریز روی نمونه (به عنوان مثال میکروسکوپ اسکن لیزری کانفوکال و میکروسکوپ الکترونی روبشی) انجام شود.

شماره تماس

۸۸۵۰۳۶۳۳ ۰۲۱ (۱۰ خط) داخلی ۷

بخش نانو تکنولوژی داخلی :۲۰۳و۲۰۶و۲۰۷

بخش بیو تکنولوژی داخلی : ۲۰۴و۲۰۵

بخش پلاسما تکنولوژی داخلی : ۲۰۸و۱۱۰

بخش فنی داخلی : ۱۰۶

بخش مالی داخلی ۲۱۹

 

 

 

 

 

 

ایمیل

info[at]ariafan.com

بخش نانو تکنولوژی: nano [at] ariafan.com

بخش بیو تکنولوژی: bio[at]ariafan.com

بخش پلاسما تکنولوژی: plasma[at]ariafan.com

بخش فنی: service[at]ariafan.com

بخش مالی: account [at] ariafan.com

 

 

 

 

 

 

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی