دستگاه تصویربرداری رزونانس پلاسمون سطحی (SPIR) چگونه کار می کند؟

دستگاه تصویربرداری رزونانس پلاسمون سطحی (SPRI: Surface Plasmon Resonance Imaging) پلتفرمی قدرتمند برای مطالعات برهم کنش مولکولی فراهم می نماید که امکان بررسی سینتیک جنبشی در زمان واقعی را برای کاربر فراهم می کند.در این تکنیک امکان ثابت نمودن صدها لیگاند در بیوچیپ های زیستی وجود دارد و با استفاده ازحسگرهای مربوط به آنها به صورت همزمان امکان مطالعات گسترده ای روی فرآیندهای مولکولی انجام پذیر می باشد.
به لطف تصویربرداری رزونانس پلاسمون سطحی، دسترسی به اطلاعات متعددی برای محققین فراهم می گردد
که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
: Kinetics
Affinity
Specificity
Concentration
Relative binding

مقالاتنانو تکنولوژی

AFVSPRIنانوتکنولوژی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی