کشت سلول ، به فرآیند رشد و تکثیر سلولها در شرایطی خارج از محیط طبیعی بدن گفته می‌شود.یکی از اهداف کشت سلول مطالعه ی سلول از نظر نحوه ی رشد،نیاز های غذایی و علل توقف رشد آنهاست.به طور کلی به کمک کشت سلولی می‌توان سلولهای همسانی تهیه نمود و فعالیت های داخل سلولی از قبیل تکثیر DNA ،نسخه برداری از DNA  و سنتز RNA ، سنتز پروتئین و سایر جزئیات مربوط به متابولیسم را مشاهده کرد.

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی