بیوتکنولوژی

شرکای تجاری ما در بایو

تانک نیتروژن

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی چیست؟

زیست فناوری یا بیوتکنولوژی شاخه‌ی گسترده‌ای از علوم زیستی بوده و حوزه‌های بسیار زیادی از زندگی بشر و اکوسیستم طبیعی را تحت تاثیر خود قرار داده است. هرگونه دخالت هوشمندانه بشر در آفرینش به منظور بهبود و عرضه فرآورده‌های گوناگون با استفاده از جانداران زیست فناوری در گروه بیوتکنولوژی جای می‌گیرد.

کشت سلول اولین بار توسط هاریسون در سال ۱۹۰۷ انجام شد .به طور کلی به فرآیند رشد سلول‌ها تحت شرایط کنترل‌شده و خارج از محیط طبیعی رشد آن‌ها کشت سلول گفته می‌شود.سلول‌های مختلف تحت شرایط خاص رشد می‌کنند اما به طور کلی رشد سلول به محیط‌های دارای مواد مغذی ضروری مثل آمینو اسیدها ،کربوهیدرات، ویتامین‌ها و مواد معدنی، فاکتورهای رشد و هورمون‌ها نیاز دارد همچنین محیط مصنوعی در تنظیم محیط فیزیوشیمیایی مورد نیاز سلول نقش دارد.

بخش بیو شرکت آریافن ورزان به عنوان اولین مجموعه‌ی تخصصی در حیطه‌ی کشت سلول و پزشکی بازساختی و با تمرکز بر تسهیل و فراهم‌آوری امکانات زیرساختی برای گسترش و اشاعه صحیح این دانش اقدام نموده است و همچنین در حوزه‌های تامین مواد بیوشیمیایی، سیتوژنتیک، کشت سلول صنعتی و سیستم بانک‌های زیستی در تلاش است تا بهترین کیفیت را در اختیار جامعه‌ی علمی کشور قرار دهد .

بیوتکنولوژی
سرم
محیط کشت سلول
PL
تانک نیتروژن
آنالیز سلولی
مکمل‌ها
آنتی بیوتیک
پزشکی بازساختی

حوزه‌های کاری

BioTech companies

شرکت‌های داروسازی نوترکیب

Cell therapy and Regenerative medicine

سلول درمانی و پزشکی بازساختی

Cytogenetic Labs

آزمایشگاه‌های سیتوژنتیک

Research and Academic

مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

Infertility Centers

مراکز درمان ناباروری

Supplements Manufacturers

تولیدکنندگان مکمل‌ها

چرا آریا فن ورزان؟
fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی