امحای پسماند ویژه و خطرناک

فناوری پلاسما

امحای پسماند آلی پایدار (POP) و بی فنیل  پلی کلرینه (PCB)

 

آلاینده های آلی پایدار به عنوان پسماند ویژه خطرناک بالاخص بی فنیل های پلی کلرینه به عنوان مايع خنك كننده و عايق در تجهيزات الكتريكي از قبيل ترانسفورماتور، خازن، همچنین در روان کننده ها، چسب ها، رنگ ها، پلاستیک سازی و کاغذ های کاربن با نام صنعتی روغن آسکارل بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. مقاومت حرارتی و شیمیایی بالا و پایداری زیاد آن ها در محیط زیست در کنار آثار حاد سلامتی و محیط زیستی، این ترکیبات را بعنوان یکی از آلاینده های زیست محیطی و پسماند ویژه خطرناک مطرح کرده است.

در‏میانه ‏دهه‏ 1970 ‏‏به‏ این ‏واقعیت ‏پي ‏برده ‏شد ‏که PCB ها ‏در‏دمای ‏500 ‏تا ‏800 درجه سانتی گراد ‏و ‏در‏ حضور‏ اکسیژن، تولید ماده بسیار سمی دی اکسین و فوران می نمایند.

فراگیر بودن اثرات این ترکیبات منجر به انعقاد کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های آلی پایدار (POPs)  ) توسط (UNEP) با هدف توقف تولید، جایگزینی و امحای ذخایر قبلی شده است. این معاهده از سال 2004 لازم الاجرا بوده و کشور ایران نیز عضو آن می باشد.

امضاء کنندگان بر ممنوعیت استفاده از 9 ماده شیمیایی از گروه Dirty Dozen ، محدودیت استفاده از DDT برای کنترل مالاریا و کاهش تولید ناخواسته دیوکسین و فوران توافق کردند .
Dirty Dozen ها شامل 8 آفت کش ارگانو کلره : کلردان ، ددت ، دیلدرین ، اندرین ، هپتا کلر ، میرکس و توکسافن و 2 ماده شیمیایی هگزا کلرو بنزن (HCB) و گروه بی فنیل پلی کلرینه (PCB) و دو گروه از محصولات صنعتی دیوکسین و فوران می باشند که در رسته پسماند ویژه خطرناک قرار میگیرند.

مهمترین منابع آلاینده PCB و روغن های آسکارل در جهان، ترانسفورماتورها و خازن هایی هستند که به عنوان زباله دفع شده اند و  می توانند محیط را به PCB آلوده کنند.
سوزاندن PCB یا روغن های آسکارل می تواند منجر به ایجاد مواد خطرناکی مانند هیدروژن کلراید (HCI)، فوران و دی اکسین (PCDD & PCDF) شده و باعث آلودگی بسیار شدید محیطی و ایجاد فاجعه انسانی و زیست محیطی شود. همچنین PCB ها می توانند از بخار حاصل از تبخیر آب های حاوی PCB نیز محیط را آلوده کنند.

بدلیل وجود ترکیبات کلردار و سمی در ساختار این ترکیبات ،این  نوع پسماند را نمیتوان به روشهای معمول امحاء و بازیافت کرد .

راکتور پلاسمای حرارتی شرکت آریا فن ورزان با نام DronPlas100 با فراهم کردن دمای بسیار بالا و در حضور محیطی عاری از اکسیژن اقدام به تجزیه مولکولی این ترکیبات و در نهایت امحاء کامل آن می نماید.
این سیستم قادر به امحای کامل پسماندهای ویژه و خطرناک ذیل می باشد:

روغن آسکارل، آلاینده های PCB ، ترکیبات کلردار، پسماندهای آلی پایدار، بی فنیل های پلی کرینه، سموم شیمیائی، سموم کشاورزی، پسماندهای ویژه آلی کلردار

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی