آنالیزعنصری

آنالیزعنصری، ترکیبات عنصری مواد معدنی، ترکیبات شیمیایی، خاک و پسماند را مورد بررسی قرار می‌­دهد. آنالیزعنصری می‌تواند به صورت کمی و کیفی باشد و برای آنالیز نمونه‌­های بالک و یا سطح مورد استفاده قرار بگیرند.

این تجهیزات مرتبط با آنالیزعنصری می­‌توانند در حوزه انرژی و سوخت برای بررسی باتری‌­های لیتیوم یونی، مشخصه یابی سلو‌ل‌­های خورشیدی، و تعیین گوگرد در مواد روغنی و نفتی، در حوزه مواد معدنی و فلزات جهت آنالیزعنصری فلزات، سنگ معدن، و دیگر مواد غیر آلی، و در حوزه محیط زیست و کشاورزی برای بررسی کیفیت گیاه‌­ها، خاک و کود، مورد استفاده قرار گیرند.

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی