Toxaphene

توکسفن یک ماده سمی و شیمیایی است که در درجه اول بر روی پنبه، غلات، میوه ها، آجیل و سبزیجات استفاده می شود. همچنین برای کنترل علف های هرز و دام در حیوانات استفاده شده است. توکسفن از سال 1949 در حال استفاده است و در 1975 به طور گسترده ای از حشره کش ها در ایالات متحده آمریکا استفاده شد. توکسفن در آب بسیار نامحلول است و نیمه عمر آن در خاک تا 12 سال دارد. نیمه عمر توکسافن در خاک از 100 روز تا 12 سال بسته به نوع خاک و آب و هوا دارد. این پایداری، همراه با ضریب پراکندگی بالا (log KOW = 3.23-5.50)، نشان     میدهد که توکسافن به احتمال زیاد به کنسانتره زیستی تبدیل می شود. خواص شیمیایی توکسافن (حلالیت آب کم، ثبات بالا و نیمه نوسان پذیری) امحاء این نوع پسماند را با مشکل مواجه کرده است.

سیستم های مایع سوز پلاسمایی شرکت آریا فن ورزان قادر به حل این مشکل است.