(Hexabromocyclododecane (HBCD

هگزابروموسیکلودودکان (HBCD) یا( HBCDD) بعنوان یک عایق حرارتی مورد استفاده قرار میگیرد. این ترکیب شامل دوازده کربن، هجده هیدروژن و شش اتم برم در حلقه خود است. کاربرد اولیه آن در اکسترود شده (XPS) و فوم پلی استایرن (EPS) گسترش یافته است که به عنوان عایق حرارتی در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.

سمیت HBCD و تاثیرات مخرب آن بر روی  محیط زیست در حال حاضر مورد بحث است که این تاثیرات را می توان در نمونه های محیطی مانند پرندگان، پستانداران، ماهی و سایر موجودات آبزی و همچنین خاک و رسوب یافت. از این رو دفن و انبارش این قبیل پسماندها بسیار هزینه بر و پر خطر است و به روشهای معمول قابل امحاء نیست.

تکنولوژی راکتورهای پلاسمایی شرکت آریا فن ورزان با ایجاد محیط پلاسمایی و دمای خیلی بالا باعث شکست حرارتی و مولکولی اجزاء این ترکیبات شده و این ترکیبات را به عناصر سازنده و ابتدایی خود تبدیل میکند که کاملا

بی خطر هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.