پسماندهای شیمیایی و خطرناک

پسماندهای شیمیایی و خطرناک:

زباله ی شیمیایی زباله ای است که از مواد شیمیایی مضر که عمدتاً توسط کارخانه های بزرگ تولید می شوند ساخته شده است. زباله های شیمیایی مواد جامد، مایع یا گازهایی هستند که یک مشخصه خطرناک را نشان می دهند و یا به طور خاص به عنوان ضایعات خطرناک نامیده می شوند.

چهار ویژگی وجود دارد که ممکن است مواد زائد شیمیایی خطرناک باشند. خاصیت انفجار، خورندگی، واکنش پذیری و سمیت.

این نوع از زباله های خطرناک باید بر اساس هویت، اجزاء و خطرات آن دسته بندی شود تا بتوان آنها را با خیال راحت مدیریت و امحاءکرد.

شرکت آریا فن ورزان با برخورداری از تیمی مجرب و علمی و بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا با کمک راکتور پلاسما توانایی حل این مشکل را دارا می باشد.