صنایع تولید کننده خوراک آبزیان و شیلات

در صنعت تولید خوراک آبزیان و شیلات در طول فرآیند تولید ، حجم زیادی از هوای بوجود آمده طی فرآیند حاوی بسیاری از عوامل ریز و عناصر بو زا است که این امر سبب بروز مشکلات برای کارکنان و ساکنان اطراف اینگونه مجتمع ها شده است بعنوان مثال در تهیه خوراک میگو و ماهی ، گلوله های خوراک توسط سیستمهای پنوماتیکی وارد خشک کن ها میشوند که پس از این فرآیند و عبور از خنک کننده ها از سیستم خارج میشوند.

سیستمهایی که باعث انتقال هوا و ایجاد جریان هوا میشوند عبارتند از:

فلش اکسترودر_فن ها و دمنده ها _خشک کن ها و سیستمهای خنک کننده هوا . این میزان انتشار هوا در هر پلت بستگی به این دارد که آیا هوا  از کولر به خشک کن بازیافت میشود یا نه.

یک سیستم تزریق پلاسمایی کافیست تا یک خط تولید را بطور کامل پوشش دهد. همچنین برای چندین خطوط تولید و با جریان هوای ترکیبی میتواند بر اساس حجم هوای نهایی طراحی و نصب شود.

در نهایت ما خوشحالیم به شما بگوییم که از نظر اقتصادی و فنی تنها راه حل قطعی رفع مشکل شما با این تکنولوژی قابل انجام است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.