امحاء پسماند صنایع لاستیک و تایر

ضایعات کارخانجات لاستیک سازی:

تایرهایی که در طبیعت رها می شوند،دارای سولفور، آهن و فلزهای دیگری هستند که در فضا و شرایط نامناسب باعث آزاد شدن مواد و گازهای خطرناک می شوند و خطرات جدی را برای محیط زیست و سلامت انسانها به همراه دارند .روشهای بازیافت معمول یکی از چالش های مدیریت این نوع پسماند است.

تیم علمی شرکت آریا فن ورزان با استفاده از سیستم زباله سوز و راکتور پلاسما توانسته این نوع پسماند را به بهترین و بی خطر ترین روش ممکن امحاء کند و در صورت لزوم از آن انرژی بدست آورد.