تماس با ما

آدرس : خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر( آپادانا ) خیابان مرغاب ، کوچه ایازی، پلاک ۹

تلفن: ۸۸۵۰۳۶۳۳ ۰۲۱ (۱۰ خط) فاکس: داخلی ۷

مدیریت: info[at]ariafan.com

بخش نانو تکنولوژی: nano [at] ariafan.comداخلی :203و206و207

بخش بیو تکنولوژی: bio[at]ariafan.com داخلی : 204و205

بخش پلاسما تکنولوژی: plasma[at]ariafan.com داخلی : 208و110

بخش فنی: service[at]ariafan.com داخلی : 106

بخش مالی: account [at] ariafan.com داخلی 219